• Facebook App Icon
  • Blogger App Icon

2302 Cheung Tat Centre

18 Cheung Lee Street

Chai Wan

Hong Kong

derlin@derlin.com

 

Tel :  +852 25059926

Fax : +852 25059897

WeChat: Derlin92615399

© 2019 by Derlin Zipper Company. All rights reserved. 

 

 

金屬拉鏈

分類

 

     > 金屬拉鏈

 

     > 膠牙拉鏈

 

     > 尼龍拉鏈

 

     > 特別拉鏈

 

     > 拉鏈頭

請留下你的聯繫資料,

我們會傳送產品目錄去你的電郵

目錄書 PDF 

 

   

標準牙金屬拉鏈

尺寸

3#        5#       8#      10#       

 

歐牙金屬拉鏈

高品質表面處理,順暢平滑的拉鏈牙。
尺寸

1#         2#              3#        5#       8#      10#       12#        15#      20#

 

雙向牙(玉米牙)拉鏈

絕對對稱、高質感的拉鏈牙。
尺寸

3#        5#       8#      10#       

 

金屬拉鍊尺寸表

鏈齒形狀

玉米牙                           Y形牙                          歐洲牙 

金屬電鍍色

叻色                 克叻                      黃銅                 青古銅

槍色                玫瑰金                  多色                 彩虹色

金屬拉鍊系列